CYEB SRL - Sectiunea consumatorilor
CYEB SRL - Sectiunea consumatorilor

Depunere reclamatie

Conform Ordinului ANRE nr.16/2015, art.6 preluarea unei reclamatii se poate face prin:

  1. prin punctele unice de contact ale furnizorilor, la depunerea în scris;
  2. prin intermediul unui centru de telefonie;
  3. prin intermediul unei adrese de e-mail;
  4. prin intermediul formularului on-line;
  5. prin fax;
  6. prin poşta.

FORMULAR DE INREGISTRARE A PLANGERII

Nr. __________ data 22.01.2022

A. DATE DE IDENTIFICARE

Nr. crt Client final Furnizor
1. Nume / Denumire: CYEB SRL
2.a. CNP/CUI CUI: 22528865
2.b. Cod loc consum
3. Adresa corespondenta: Adresa: Str.: CALEA TURZII, Nr.: 111B
4. Localitate: Localitate: CLUJ NAPOCA
5. Cod postal: Cod postal: 400501
6. Telefon
Fax:
Telefon
Fax:
0264443330
0364116228
7. Email: Email
Reprezentant legal: Alte detalii  

B. PLANGERE CLIENT FINAL

I. PROBLEME RECLAMATE
Data la care a aparut problema: (zz.ll.aaaa)
Indicati data problema a aparut pentru prima data sau nu: DA NU
FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
Plangere in legatura cu: (bifati cu atentie)
1. Clauze contractuale furnizare energie electrica
2. Modalitate de facturare energie electrica
3. Consumul si valoarea facturii de energie electrica
4. Plati neinregistrate, plati alocate eronat
5. Ofertarea de preturi si tarife
6. Continuitatea in alimentarea cu energie electrica
7. Calitatea energiei electrice furnizate
8. Functionarea grupurilor de masurare
9. Schimbarea furnizorului
10. Informarea clientilor finali
11. Standarde de performanta furnizare energie electrica
12. Altele
    Informatii suplimentare
    Alte tipuri de probleme:
FURNIZARE GAZE NATURALE
Plangere in legatura cu: (bifati cu atentie)
1. Clauze contractuale furnizare gaze naturale
2. Modalitate de facturare gaze naturale
3. Consumul si valoarea facturii de gaze naturale sau determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale
4. Plati neinregistrate, plati alocate eronat sau facturarea reviziilor si verificarilor instalatiilor de utilizare gaze naturale
5. Ofertarea de preturi si tarife
6. Continuitatea in alimentarea cu gaze naturale
7. Calitatea gazelor furnizate
8. Functionarea grupurilor de masurare
9. Schimbarea furnizorului
10. Informarea clientilor finali
11. Standarde de performanta furnizare gaze naturale
12. Altele
    Informatii suplimentare
    Alte tipuri de probleme:
II. DETALII CU PRIVIRE LA PLANGERE
III. CERINTE CLIENT FINAL
Solicitare ENERGIE ELECTRICA
1. Esalonare la plata facturilor de energie electrica
2. Compensatii conform standardelor de performanta furnizare energie electrica
3. Verificare contor energie electrica
4. Altele
Solicitare GAZE NATURALE
1. Esalonare la plata facturilor de gaze naturale
2. Penalitati conform standardelor de performanta furnizare gaze naturale
3. Verificare contor gaze naturale
4. Altele
IV. DOCUMENTE ANEXATE
Lista documentelor probatorii (se poate selecta mai multe dintr-o data)

Tipuri de fisiere permise: PDF, JPG, PNG, TIFF, XLS, CSV, DOC.

Data: 22.01.2022
IMPORTANT:

Dupa completarea formularului veti primi prin email la adresele mentionate in formular, documentul PDF completat pe care va trebui sa-l tipariti, semnati, stampilati (dupa caz), scanati si retrimiteti la adresa de email dedicata reclamatiilor, specificata in document.

Date contact AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI:

Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995, ROMANIA
Tel: 021-327.81.74 ; 021-327.81.00
Fax: 021-312.43.65
E-mail: anre@anre.ro

Tip solicitari / sesizari / reclamatii / plangeri Termen solutionare
Solicitare lista cu informatiile/documentele pe care solicitantul trebuie sa le puna la dispozitia furnizorului in vederea intocmirii ofertei personalizate si a contractului de furnizare a energiei electrice La data depunerii solicitarii la sediul furnizorului
3 zile lucratoare, daca solicitarea a fost transmisa prin posta, fax, e-mail, prin intermediul Call Center
Solicitare copie factura La data depunerii solicitarii la sediul furnizorului, daca clientul nu solicita altfel
2 zile lucratoare, daca solicitarea a fost transmisa prin posta, fax, e-mail
Imediat, daca clientul are posibilitatea primirii imediate, sau prin oricare alt mijloc de comunicare, in 2 zile lucratoare
Contestatie valoare factura 5 zile lucratoare
Solicitarea de emitere a unei oferte de furnizare, dupa punerea la dispozitia furnizorului a documentatiei si informatiilor necesare 15 zile lucratoare
Plangere privind deconectarea pentru neplata facturii 5 zile lucratoare
Solicitare/plangere privind schimbarea tarifului reglementat 10 zile lucratoare
Solicitare racordare la reteaua electrica/modificare instalatie de racordare existent 3 zile lucratoare
Alta solicitare/plangere referitoare la obligatiile operatorului de distributie 3 zile lucratoare de la primirea raspunsului de la operatorul de distributie
Alte solicitari/plangeri decat cele tratate mai sus 15 zile lucratoare
Solicitarea scrisa de audienta 2 zile lucratoare
Solicitarea de acordare despagubiri clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorare ca efect al supratensiunilor accidentale produse din culpa operatorului de retea Conform Procedura aprobata prin Ordinul ANRE nr. 177/2015
Solicitarea de emitere a unei oferte de furnizare, dupa punerea la dispozitia furnizorului a documentatiei si informatiilor necesare 15 zile lucratoare
Contestatia privind factura, adresata furnizorului in maximum 30 zile de la emiterea facturii 5 zile
Solicitarea de modificare a tipului de tarif 10 zile lucratoare, pentru a transmite solicitantului acceptarea modificarii si a-l informa de la ce data se aplica noul tarif, daca schimbarea tarifului nu necesita participarea operatorului de distributie, sau pentru a-l informa ca solicitarea nu poate fi acceptata
10 zile lucratoare, pentru a transmite solicitantului acceptarea modificarii si operatorului de distributie necesitatea inlocuirii sau reprogramarii contorului, daca schimbarea tarifului necesita participarea distribuitorului
Plangere referitoare la continuitatea in alimentarea cu energie electrica 15 zile
Plangere referitoare la nivelul tensiunii 20 zile
Alta plangere referitoare la serviciul de distributie a energiei electrice 30 zile
Alta plangere referitoare la serviciul de furnizare a energiei electrice 15 zile lucratoare

Documente publice corespunzătoare:

Data publicare Titlu
20.07.2018 19:39 Raportul privind activitatea de solutionare a plangerilor (2018 Sem. 1 - energie)
20.07.2018 19:37 Raportul privind activitatea de solutionare a plangerilor (2018 Sem. 1 - gaze)
31.01.2019 Raportul privind activitatea de solutionare a plangerilor (2018 Sem. 2 - energie)
31.01.2019 Raportul privind activitatea de solutionare a plangerilor (2018 Sem. 2 - gaze)